Sfx

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län med syfte att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens.

Om Sfx

Kurserna är en skräddarsydd väg genom systemet och samlar de erfarenheter och kunskaper du behöver för att så snart som möjligt få börja arbeta inom ditt yrkesområde i Sverige.
Innehållet är:

  • intensiv svenska med fokus på yrkesspråket
  • orienteringskurser med nödvändig omkringkunskap för att veta hur respektive yrke fungerar i Sverige
  • möjlighet att delta i mentorsprogram samt auskulterande praktik.

Våra sfx-utbildningar

Uppdaterad