Elev med penna

Intensivsvenska för pedagoger – SFP

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildningar.

Utbildningen i korthet

 • intensivutbildning för pedagoger med utländsk bakgrund
 • yrkesinriktad svenska
 • du följer en verksam lärares arbete under två perioder​
 • ger en bra grund för att fortsätta studera till svensk lärarbehörighet
 • sker i samverkan med Stockholms universitet för individuell validering.

Ansökningskrav

 • Lärarexamen, alternativt ha jobbat några år som lärare och ha examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet.
 • Du ska ha varit i Sverige mindre än tre år.
 • Du ska kunna engelska på nivå Engelska 4.

Hur lång tid tar språkstudierna?

Som längst är utbildningen 1,5 år. Det innebär att du börjar på sfi CT-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, svenska som andraspråk 3 (SVA 3).

Illustration av de ingående kurserna och antal veckor de varar.

Studietakt och ungefärligt schema

För att kunna planera dina studier på SIFA kan du utgå från dessa ungefärliga schematider. Detaljerat schema får du av din lärare inför kursstart. OBS! Dessa undervisningstider är preliminära, och ändringar kan förekomma!

Sfi

Studietakt 100%

Ungefärligt schema

 • måndag–fredag förmiddag
 • en eftermiddag/vecka kan förekomma. 

Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 och 4 samt yrkesorienteringskurs

Studietakt 100%

 • 250 poäng

Ungefärligt schema

 • måndag–fredag förmiddag
 • En eftermiddag/vecka kan förekomma. 

SVA 1, SVA 2 samt yrkesorienteringskurs

Studietakt 75 %

 • 150 poäng

Ungefärligt schema

 • måndag–torsdag eftermiddag
 • förmiddag kan förekomma

SVA 3

Studietakt 50%

 • 100 poäng

Ungefärligt schema

 • måndag–torsdag eftermiddag
 • förmiddag kan förekomma.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet

SFP förbereder dig för din svenska lärarbehörighet genom ett samarbete med kompletteringsutbildningen vid ULV, Stockholms universitet.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

Genom ett samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad får du möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i flera olika skolor samt göra auskultationer av ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i.

Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter, skolor och förskolor i Stockholm stad.

Uppdaterad