Det här är SIFA

När du påbörjar dina språkstudier gör du det på den språkliga nivå som du befinner dig på. Vi placerar dig då i en grupp som har liknande bakgrund som du.

Vi behåller den gruppsammansättningen genom hela utbildningen. Därför kan vara säker på att få en kvalitativ utbildning hos oss. 

Hos oss hittar du tre sfx-utbildningar. Vi ger även intensiva studier i svenska utan yrkesinriktning, i klassrum och på distans.

Om Sfx hos SIFA

Våra tre sfx-utbildningar är:

 • SFP (svenska för pedagoger)
 • SFEJ (svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare)
 • SFINX (svenska för ingenjörer, arkitekter).

Gemensamt för dessa utbildningar är:

 • Studierna är förlagda till dagtid, heldag eller för- eller eftermiddag vilket varierar beroende på kurs. 
 • Studieomfattningen varierar från kurs till kurs. Under de första kurserna läser du 100%, medan de sista kurserna på gymnasial nivå är på 50%.
 • Du påbörjar dina studier på den kurs som matchar din aktuella språknivå, och när du börjar påverkar hur länge du studerar hos oss. Börjar du som nybörjare tar utbildningen cirka 1,5 år.

Intensiva studier i svenska utan yrkesinriktning

SIFA ger dig

 • en intensivutbildning i svenska i högt tempo
 • ​en skola med lång erfarenhet av att undervisa akademiker
 • undervisning av erfarna, engagerade och behöriga lärare
 • en stimulerande studiemiljö med kursdeltagare från hela världen
 • ett internt nätverk med många internationella elever
 • ​tillgång till våra etablerade externa nätverk med universitet, högskola samt näringsliv
 • studievägledning inför universitet och högskolestudier samt yrkesliv.

I våra utbildningar läser du följande svenskakurser

 • nybörjarnivå SFICT/C
 • sfi D
 • sva grundläggande delkurs 3*
 • sva delkurs 4
 • sva 1 **
 • sva 2 
 • sva 3 

* Intensivsvenska utan yrkesinriktning hoppar över delkurs 3

** gymnasial nivå.

Om oss

Uppdaterad