Intensiva studier i svenska utan yrkesinriktning

Lär dig svenska snabbt! Utbildningen Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som vill lära dig svenska i högt tempo utan yrkesinriktning.

Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och förutsättningar för en snabb språklig inlärningstakt.

Du läser utbildningen i en sammanhållen grupp och börjar från sfi CT/C eller D, eller sva grund delkurs 3 eller 4. Utöver schemalagd lektionstid så förväntas du att på egen hand även ägna dig åt självstudier, som läsning och kursuppgifter som via vår lärplattform. Vi planerar dessutom in stödpass när du har behov av det. 

Våra utbildningar

Uppdaterad