Intensiva studier i svenska – klassrum

Engagerad, kompetent lärarledd undervisning i stimulerande mångkulturell studiemiljö i våra lokaler på Södermalm.

​Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och förutsättningar för en snabb språklig inlärningstakt. Du läser utbildningen i en sammanhållen grupp och börjar från sfi CT/C eller D, eller sva grund delkurs 3 eller 4.

Utöver schemalagd lektionstid så förväntas du att på egen hand även ägna dig åt självstudier, såsom exempelvis litteraturläsning och uppgifter som hör till kursen via lärplattformen Teams. Utöver den fasta lektionstiden kan det även vid behov vara aktuellt att delta vid olika stödpass. 

Utbildningen i korthet

Intensiva studier i svenska i klassrum är en utbildning för dig som vill lära dig svenska i högt tempo. Du börjar utbildningen med den kurs som motsvarar dina tidigare kunskaper i svenska. Vi ger en sammanhängande utbildning med sammanhållen studiegrupp. Efter en avslutad kurs går du direkt vidare till nästa kurs.

Undervisningen består av:

 • genomgångar i klassrum
 • interaktiva övningar, och
 • handledning.

Hur utbildningen är upplagd

Du kan börja utbildningen mellan studienivå sfi CT och SVA grund 3. Du börjar studera på din nuvarande språknivå.

Om du börjar på sfi CT-nivå och studerar upp till sista kursen på gymnasial nivå (SVA 3), så tar utbildningen ungefär 1 år.

 

Nyhet! Från och med kursstarten den 16 oktober kan du som börjar studera på sfi CT nivå välja mellan lektioner dag- eller kvällstid för din första kurs.

Alternativet finns när du fyller i ansökningsformuläret. Resterande kurser på programmet är på dagtid.

Studietakt och ungefärligt schema

För att kunna planera dina studier på SIFA kan du utgå från dessa ungefärliga schematider. Detaljerat schema får du av din lärare inför kursstart.
OBS! Ändringar kan förekomma!

Sfi CT (nybörjarnivå)

Studietakt

 • 100%

Ungefärligt schema

 • måndag–fredag förmiddag 
 • tre eftermiddagar/vecka

Sfi C 

Studietakt

 • 100% 

Ungefärligt schema

 • måndag–fredag förmiddag 

Sfi D

Studietakt

 • 100% 

Ungefärligt schema

 • måndag–fredag förmiddag
 • två eftermiddagar

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3

Poäng och studietakt

 • 200 poäng
 • 100% 

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4

Poäng och studietakt

 • 200 poäng
 • 100% 

Ungefärligt schema

 • måndag–onsdag eftermiddag samt
 • torsdag–fredag förmiddag

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Poäng och studietakt

 • 100 poäng​
 • 55%

Ungefärligt schema

 • två eftermiddagar/vecka.

Uppdaterad