Intensiva studier i svenska – distans

En högkvalitativt distansutbildning där du har tät kontakt med en behörig lärare och goda studierelationer.

Om distansutbildning på SIFA

Våra distanskurser innehåller instruktioner, filmer, övningar och mycket interaktion och kommunikation. Våra erfarna distanslärare skapar i den digitala miljön individuella förutsättningar för att varje elev ska lära sig. Varje dag får du läsa, skriva, tala och lyssna via dina kursböcker och via Teams. 

Under distansutbildningen kommer du att ta del av lektioner, handledning och grupparbete online varje vecka. Du kommer också att kunna bestämma var och när du vill studera, under större delen av dina studier. Under sfi och grundkurser har du möjlighet att schemalägga ditt undervisningstillfälle så att det äger rum dagtid eller kvällstid.

När du läser utbildningen på distans får du distansundervisning via vår digitala plattform Teams med tät lärarkontakt. Du deltar på lektioner, handledning och grupparbeten online varje vecka men till största del bestämmer du själv var och när du vill studera. Kursen är mycket flexibel för att kunna fungera ihop med arbete, andra studier eller familjeliv.

Utbildningen i korthet

 • Du börjar programmet med SFICT/C eller D, eller SVA basic modul 3 eller 4, beroende på dina förkunskaper
 • Du läser sedan på ett konsekvent distansutbildningsprogram ända till gymnasiekurs SVA 3
 • Efter avslutad kurs går du direkt vidare till nästa kurs
 • Du kommer att ingå i samma studiegrupp från början till slut
 • Studiegrupperna kommer inte att utökas när en kurs väl har startat.
 • Studietakten är 50% på sfi CT och 100% på resten av kurserna i programmet.
 • Du kommer att genomföra programmet via vår lärplattform Microsoft Office 365 och Teams

Varje vecka förväntas du delta i:

 • teams-undervisning
 • coachning i en liten grupp med din lärare
 • grupparbete med klasskamrater som ni schemalägger tillsammans.

Tekniska krav

För att kunna delta behöver du tillgång till dator, internetuppkoppling samt fungerande kamera och mikrofon.

Hur utbildningen är upplagd

Om du börjar på sfi CT-nivå och studerar upp till sista kursen på gymnasial nivå (SVA 3), så tar utbildningen ungefär 1,5 år.

Studietakt

Detta är studietakt för de ingående kurserna. I sfi och grundläggande kurser väljer du mellan ett undervisningspass på dagen eller ett undervisningspass på kvällen. 

Sfi

Sfi CT (nybörjarnivå)

 • 50% 

Sfi C

 • 100%

Sfi D

 • 100% 

Grundläggande kurser

Grundläggande sva delkurs 3 och 4

 • 200 poäng, ​100%

Gymnasiala kurser

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • 100 poäng, 55%

Uppdaterad