Att vara elev hos oss

Vill du studera hos oss? Här hittar du information om vad du kan vänta dig.

Bibliotek och kurslitteratur

Vårt skolbibliotek är öppet för våra elever och anställda. När du skapat ett lånekonto hos oss kan du låna böcker, du behöver visa en giltig ID-handling vid registrering och vid varje utlån.

Vi har ett aktuellt utbud av skönlitteratur och en del faktaböcker. Vi lånar även ut vissa kursböcker för Sifa. Information om vilka böcker som gäller för respektive kurs får du av din lärare inför kursstart.

Studieekonomi

Att studera på grundläggande och gymnasial nivå är gratis och studiemedelsberättigat. Du kan däremot inte få studiemedel från CSN när du studerar på sfi-nivå.

När du söker studiemedel på CSN:s webbplats så vill de att du ange skola i en lista. Här väljer du din hemkommun, inte Åsö vuxengymnasium. 

Exempel, om du bor i:

  • Stockholms kommun – välj Komvux Stockholms stad
  • Nacka kommun – välj Nacka komvux-Åsö vuxengymnasium
  • annan kommun – välj komvux+denna kommun.

Om du har andra frågor om hur du ansöker om studiemedel och om din studieekonomi, vänd dig till CSN.

Hjälp i studierna

Genom Campus Åsö har du som elev tillgång till:
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Specialpedagog och språkstöd
  • Elevstöd (Studiecoach och speciallärare) 
  • Studieteamet (arbetsterapeut, kurator och psykolog).

Kompetenta lärare

Samtliga lärare hos oss har formell kompetens och lång erfarenhet av undervisning av vuxna. Vi arbetar i nära kontakt med dig kring din språkliga utveckling och framtida  studier och yrkesliv. Vi erbjuder kontinuitet, personlig uppföljning och intensiva språkstudier.
 

Lokaler

SIFA har en datasal som du kan använda för enskilda studier i svenska, när den är ledig för utbildningar. Som elev hos har du också tillgång till självstudieutrymmen och skrivare.
 

Nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling

Grundläggande för allt vårt arbete är att alla människor har lika värde. All personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder när det gäller diskriminering och annan kränkande behandling.

Vi har en nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras årligen, och genomsyrar verksamheten.

Gå om en kurs vid icke godkänt betyg

Om du studerar på ett av våra

  • Sfx program får du gå om en kurs vid ett tillfälle.
  • intensiva studier i svenska program får du inte gå om någon kurs.

Om oss

Uppdaterad